Iokai Shiatsu staat in de traditie van de traditionele oosterse geneeswijze. Een ‘heel de mens’ benadering, de nadruk op voorkomen is beter dan genezen en het belang van evenwicht zijn belangrijke principes van waaruit gewerkt wordt.

Er wordt naar de mens als onderdeel van het grotere geheel van zijn omgeving gekeken. Ziekte is niet een op zich zelf staand fenomeen maar het gevolg van een verstoring van het evenwicht dat zich lichamelijk en/of geestelijk uit. Evenwicht is voor iedereen iets anders. Ons evenwicht wordt door allerlei prikkels uitgedaagd zoals stress, voeding, gewoonten, constitutie enz. Als we niet langer in staat zijn ons aan te passen aan die druk wordt ons welbevinden aangetast. Iokai Shiatsu helpt het evenwicht en daarmee je welzijn te herstellen.

Evenwicht wordt in het oosten gesymboliseerd door yin (rust, binnen, koude) en yang (actie, naar buiten, warmte). Mensen zijn yin en yang. In onze samenleving komen we meer yang tegen dan yin tegen. Het is daarom goed voor de balans om aandacht te besteden aan yin en momenten van reflectie, rust en ontspanning in te bouwen. Iokai Shiatsu draagt daar aan bij.

Alles is ki (energie) in de oosterse zienswijze. In ons lijf is een uitgebreid stelsel van ki stromen die we meridianen noemen. In dat systeem kunnen verstoringen en blokkades optreden als gevolg van onvermogen om ons aan te passen aan een veranderend evenwicht. Iokai Shiatsu helpt de verstoorde balans herstellen zodat genezing mogelijk wordt. Ter illustratie een citaat uit “Ki in het dagelijks leven” van Koichi Tohei:

“Ons leven is te vergelijken met een hoeveelheid water dat we uit de oceaan nemen en in onze handen houden. We noemen dit “ik”. Het is hetzelfde als dat we het water “ons” water noemen, alleen omdat we het in onze handen houden. Vanuit het standpunt van het water gezien, is het een deel van de grote zee. Want als we onze handen openen, komt het water weer terug in de zee. Wanneer we weigeren om het water haar eigen weg te laten gaan, zal het muf worden. 

Ons leven is een deel van de universele ki, omhuld door het vlees van ons lichaam. Ofschoon we daar “ik” tegen zeggen, is het vanuit het standpunt van de geest eigenlijk de ki van het universum. Hoewel deze ki omsloten is door het vlees van ons lichaam, is het in voortdurende verbinding met het universum en vormt het er een actief deel van. Wanneer de verbinding van onze eigen ki en de ki van het universum niet verzwakt is, zijn we gezond en levendig.”

error: Content is protected !!